Livet Sammen ved Maria Villadsen parterapi familieterapi psykoterapeut psykolog
Parterapi

Parterapi

Har du eller I det svært i jeres parforhold?

Havner I ofte i de samme opslidende diskusioner og skænderier?

Savner i hinandens nærvær og kærlighed?


Når du læser dette, gætter jeg på, at du eller I er i en fase, hvor I overvejer, hvorvidt I skal gøre noget ved det, som i bøvler med. Det er det første og vigtigste skridt; at få øje på, at det er muligt at få hjælp. Det næste vigtige skridt er at handle herpå. Simpelthen fordi tiden, hvor i slider på hinanden er en faktor for succerraten for terapiens mål. Målet er at genoprette den kærlige og nære kontakt de fleste drømmer om.  

Læs endelig videre herunder og træf så beslutningen, om det er mig, i ønsker skal hjælpe jer.


Årsager til at gå i parterapi.

I kan vælge at gå i parterapi af mange forskellige grunde. Nogle par kommer fordi de oplever at havne i de samme konflikter og destruktive mønstre og ønsker at forandre disse.

Nogle kommer fordi de oplever, at de er ved at glide fra hinanden, eller at de har mistet gnisten og glæden ved hinanden. Parterapi kan være en måde for jer at genetablere kontakten og den kærlige relation til hinanden, eller det kan være en mulighed for at få hjælp i jeres afklaringsproces mod et forestående brud. Det er min erfaring, at jo tidligere i kommer i terapi, jo større er chancen for, at I kan genetablere kærligheden og kontakten. 

Parterapi kan være en mulighed, hvis I står i en akut krise, fx nyopdaget utroskab. Det kan også være, at den ene part i Jeres forhold gennemgår en personlige krise, fx sorg, sygdom, eller livskriser, som kan være svære for den anden part at være en del af.


  • Har i svært ved at forstå hinanden eller rumme jeres forskelligheder?
  • Oplever i, at Jeres kommunikation går skævt og ender i konflikt og beskyldninger?
  • Savner i hinandens kærlige nærvær og intime kontakt?


Så kan parterapi være en hjælp for jer.


Hvordan vil jeg hjælpe jer?

Helt praktisk foregår terapien i en hyggelig og tryg ramme. Du og din partner vil blive bedt om kort at præsentere jer selv og årsagen til, at I ønsker hjælp. I terapien vil jeg hjælpe med at få skabt et trygt rum, hvor I kan få talt om de frustrationer, I har i forholdet til hinanden. Jeg vil hjælpe jer med at få udfoldet nogle af de længsler, I har i forhold til hinanden og hjælpe til med at begge får mulighed for at udfolde de ønsker og behov I har, ligesom jeg vil hjælpe til med, at I begge oplever at blive lyttet til.

Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg ikke vil agere dommer i jeres konflikter, og at det er vigtigt for mig at forstå og skabe plads til begge parters frustrationer og længsler. Mit fokus er måden, hvorpå samtalen mellem jer foregår, hvor er det i går skævt af hinanden. Og mit vigtigste mål er at forbedre samspillet, kontakten og relationen mellem jer.
Det er det, jeg mener, når jeg ynder at sige, at jeg allierer mig med kontakten og kærligheden imellem jer. 


Formålet med parterapi er at styrke kærligheden og kontakten mellem jer. At I sammen går en fremtid i møde med mere kærlighed, glæde og ro og balance i jeres parforhold.

I terapien vil jeg hjælpe jer med at få øje på uhensigtsmæssige dynamikker, og hjælpe jer til at finde alternative måder at være sammen på. Målet er, at I bliver bevidste om de destruktive mønstre og dernæst skabe muligheden for at ændre disse, så i sammen finder nye, mere kærlige og trygge måder at være sammen på. 


Hvad koster det og hvad gør I nu? 

En parterapi session varer 1½ time og koster 1150 kroner.

Jeg ved at økonomi kan være en barriere for mange. Min erfaring er, at I allerede efter første session oplever en forbedring i jeres relation. Det er meget forskelligt, hvor mange gange vi har behov for at mødes.

 

Hvis I har brug for forandringer i et trygt og anerkendende rum, så kontakt mig for mere information og tidsbestilling. Jeg vil gøre mit ypperste for at hjælpe jer.