Livet Sammen ved Maria Villadsen parterapi familieterapi psykoterapeut psykolog
Familieterapi

Familieterapi

Hvordan har I det i jeres familie?

Er der nogen i familien der ikke trives?

Havner I ofte i de samme opslidende konflikter?


Hvorfor vælge at gå i familieterapi?

Årsagerne til at gå i familieterapi kan være mangeartede. Familieterapi tilbydes til familier i alle konstellationer; fx kernefamilier, sammenbragte familier, single-forældre med børn eller skilte forældre med børn, voksne og deres forældre eller søskende.


 • Nogle familier kommer, fordi de oplever, at deres familieliv er præget af konflikter og dårlig stemning.
 • Nogle kommer, fordi én eller flere af familiens medlemmer mistrives.
 • Nogle kommer, fordi de ønsker at styrke familiens bånd og måde at være i kontakt med hinanden på.


Familien er dér, hvor vi vokser op, og der hvor kimen til vores trivsel og videre udvikling har sit afsæt. Det er derfor helt væsentligt, hvordan det relationelle samspil og stemningen er i familien. En familie, hvor der er plads til at være den man er, hvor der er tryghed og kærlighed mellem medlemmerne, er det bedste vi kan gøre for vores egen, og for vores børns trivsel og udvikling. Hvis stemningen er dårlig bliver luften forurenet, og det er den, vores børn skal trække vejret igennem. Familieterapi kan være én måde, hvorpå forældre kan få øje for samspillet i familien og se, hvordan den enkelte trives i dette sampil. Først når vi kan få øje for, hvad der foregår, og hvordan vores egen ageren påvirker dynamikken, er det muligt at begynde at forandre og handle anderledes. 


Hvordan kan familieterapi hjælpe jer?

I familieterapien vil jeg hjælpe til med at skabe et trygt rum, hvor alle i familien får muligheden for at komme til udtryk og opleve sig hørt og forstået. Formålet med terapien er at ændre nogle af de destruktive samspilsmønstre, der kan være skabt i familien således, at I sammen kan finde mere hensigtsmæssige og kærlige måder at leve sammen på. 

I familieterapi kan der fx arbejdes med:

 • Uenigheder om børneopdragelse
 • Sorg eller sygdom der har ramt familien
 • Dårlig kommunikation
 • Vanskeligheder ved at være en sammenbragt familie
 • Uenigheder om hvilke grænser der sættes og hvordan
 • Forældrenes forskellige værdier og hvordan de spiller ind i familiens liv
 • Børn der mistrives
 • Vanskeligheder i forældresamarbejdetHvad koster det?

En familieterapeutisk session varer 1½ time og koster 1150 kroner.

Jeg ved at økonomi kan være en barriere for mange. Min erfaring er, at I allerede efter første session oplever en forbedring i jeres relationer. Det er meget forskelligt, hvor mange gange, vi har behov for at mødes.

 

Hvis du og din familie har brug for forandring og vil forsøge jer med et terapeutisk rum, så kontakt mig for mere information og tidsbestilling. Jeg vil gøre mit ypperste for at hjælpe jer.